inloggen Exact Contact opnemen

 

Wat u moet weten over de werkkostenregeling of WKR

 

Op 1 januari 2015 treedt de wetgeving inzake de werkkostenregeling definitief in werking. Vergoedingen en verstrekkingen dienen volgens deze nieuwe regeling verwerkt te worden.

 

De werkkostenregeling is een andere fiscale behandeling van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel, die u niet als brutoloon in aanmerking neemt. Dit kan uiteen lopen van een vaste kosten- of kilometervergoeding voor het gebruik van eigen vervoer, verstrekkingen van telefoon of gereedschap, tot personeelsfeesten.

 

Samengevat houdt de regeling in dat u, vanaf januari 2015, 1,2% van de fiscale loonsom (=heffingsloon) van uw bedrijf onbelast aan vergoedingen en verstrekkingen aan u personeel mag geven. (de vrije ruimte). Zijn de vergoedingen en verstrekkingen die u binnen de vrije ruimte verstrekt hoger, dan is het meerdere belast met 80% eindheffing. Deze 80% komt bovenop het bedrag van de vergoeding of verstrekking en moet u als werkgever betalen.

 

De volgende vergoedingen en verstrekkingen vallen niet in de vrije ruimte:

-          Het bruto loon en eindheffingsloon

-          Intermediaire kosten; bijvoorbeeld voorgeschoten zakelijke kosten door een werknemer

-          Gericht vrijgestelde kosten; bijvoorbeeld kilometervergoeding € 0,19 per km

-          Nihil waarderingen; bijvoorbeeld verstrekken van een gsm welke noodzakelijk is voor het uitvoeren van de functie (meer dan 10% zakelijk gebruik is OK)

 

Wanneer wij u boekhouding per kwartaal bijwerken, zullen we letten op vergoedingen welke in de vrije ruimte vallen. Kosten die van de vrije ruimte af gaan dienen op een aparte grootboekrekening geboekt te worden. U dient alert te zijn op externe personeelsfeesten en overige geschenken voor verjaardag/kerst aan uw personeel. (Cadeaus, niet bestaand uit tegoed bon, voor verjaardag/ziekte zijn onder €25,-- vrij en vallen niet in de ruimte). U zit zo aan de 1,2% van de fiscale loonsom, dus bij twijfel neem op voorhand contact met ons op.