inloggen Exact Contact opnemen

Vakantiegeld 2015 kan lager uit vallen 

In Nederland werken we volgens het systeem van heffingskortingen; een directe korting op de belasting. 
Bij de berekening van nettoloon wordt rekening gehouden met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Samen heet dit loonheffingskorting. Dat staat ook op de salarisstrook. In de rubriek met algemene gegevens staat vermeld of er wel (ja) of geen (nee) rekening wordt gehouden met de heffingskorting.


Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Deze zijn inkomensafhankelijk en in 2015 maximaal € 2.203. Deze korting is afhankelijk van de hoogte van het totale inkomen uit werk en woning. Hoe hoger dit inkomen, hoe minder korting.

 

De afbouw begint bij een inkomen van € 19.822 per jaar. Is het inkomen uit werk en woning € 56.935 of meer dan is de korting € 1.342.
Iedereen die werkt krijgt ook arbeidskorting. Het bedrag is afhankelijk van het inkomen uit
arbeid en is in 2015 maximaal € 2.220. Ook de hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van
de hoogte van het loon. Vanaf een salaris van € 49.770 per jaar wordt de korting steeds minder.
Vanaf een loon van € 100.670 per jaar is de korting nog maar € 184.


Vakantiegeld terugbetalen


Veel mensen hebben gemerkt dat ze over 2014 nog een bedrag aan belasting bij moesten
betalen of minder terugkregen omdat de Belastingdienst toen onvoldoende tijd had
om de nieuwe wetgeving in de systemen te verwerken. In de tabel bijzondere beloningen die
wordt gebruikt voor de berekening van de belasting over vakantiegeld werd daardoor
nog geen rekening gehouden met de afbouw van de heffingskorting(en).
In 2015 wordt ook in de tabel bijzondere beloningen rekening gehouden met de
afbouw van de heffingskorting(en). 

 

 

„„Is het loon over 2014 hoger dan € 49.770 maar lager dan € 56.936, dan is er sprake van het laatste stukje in de afbouw van de algemene heffingskorting (2,32%) en met de afbouw van de arbeidskorting (4,00%). Op het vakantiegeld wordt dan in totaal 48,32% belasting ingehouden. Een regulier tarief van 42% en een ’verrekeningspercentage loonheffingskorting’ van 6,32%.

 

 

Is het loon meer dan € 100.670 dan wordt zowel de afbouw van de algemene heffingskorting als de afbouw van de arbeidskorting volledig verrekend via het reguliere loon.