inloggen Exact Contact opnemen

Grensbedragen indeling vennootschappen

Nieuwe grensbedragen indeling.

 

Voor de indeling van rechtspersonen wordt rekening gehouden met 3 categorieën rechtspersonen.

Kleine Ondernemingen, Middelgroot en Grote ondernemingen.

 

Dit wordt bepaald door drie criteria:
Balanstotaal, Omzet en aantal personeelsleden.

 

Dit is onder andere van belang bij de wijze van deponeren van de jaarrekening bij Het Handelsregister.

Kleine ondernemingen kunnen volstaan met een verkorte jaarrekening met verkorte toelichting, terwijl middelgrote ondernemingen vrijwel de gehele jaarrekening moeten.

 

Nederland heeft zich aangepast aan het Europese Jaarrekeningrecht

 

Nieuwe grensbedragen.

 

                          Klein               Middelgroot          Groot

 

Balanstotaal     < 4,4 mln           < 17,6 mln         > 17,6 mln

Netto omzet     < 8,8 mln           < 35,0 mln         > 35,0 mln

Werknemers    <  50                  < 250                > 250

 

 

De rechtspersoon valt in die categorie, waarin hij aan minimaal 2 van de 3 voorwaarden voldoet.