inloggen Exact Contact opnemen

De laatste berichten

Hier vindt u berichten die mogelijk voor u interessant zijn. 

Bij vragen staat ons team altijd voor u klaar ! 19-12-2016
Schenkingsvrijstelling

Het kan gunstig zijn om gebruik te maken van de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen.

Voor het jaar 2016 gelden de volgende vrijgestelde bedragen:

  • Kinderen: 5.304 euro
  • Kleinkinderen en derden: 2.122 euro

Benut de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling kinderen

Voor schenkingen aan kinderen kan eenmalig onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de verhoogde vrijstelling. In 2016 bedraagt deze vrijstelling voor kinderen (of hun partner) in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar eenmalig 25.449 euro. Voor schenkingen voor een dure studie of een eigen woning van het kind bedraagt dit eenmalig vrijgestelde bedrag onder voorwaarden zelfs 53.016 euro. U kunt de eenmalig verhoogde vrijstelling ook toepassen als uw eigen kind al ouder is dan 40 jaar, maar zijn of haar partner nog wel tussen de 18 en 40 jaar is.

 

Stel schenking eigen woning aan derden uit tot 2017

Vanaf 1 januari 2017 kunt u onder voorwaarden tot 100.000 euro onbelast schenken aan een ander voor een eigen woning. Dit geldt ook voor een schenking ter aflossing van een oude restschuld. De eigen woning kan buiten Nederland zijn gelegen. Tussen de schenker en de verkrijger is geen familierelatie noodzakelijk. Wel moet de verkrijger tussen de 18 en 40 jaar zijn en mag binnen de relatie van schenker en verkrijger maar eenmaal beroep op deze verhoogde vrijstelling worden gedaan. De schenking mag wel over drie jaren worden gespreid. Als de schenker binnen 180 dagen na de schenking overlijdt, hoeft de verkrijger over die 100.000 euro geen erfbelasting te betalen.

 

Aan de vrijstelling zijn voorwaarden verbonden. Mis de vrijstelling niet. Neem altijd contact op met uw adviseur als u van deze regeling gebruik wilt maken.

 

Vul schenking eigen woning aan uw kinderen aan in 2017

Alleen in 2017 of in 2018 kunt u uw schenking eigen woning van 2015 of 2016 aan uw kind nog belastingvrij aanvullen tot 100.000 euro door gebruik te maken van de verhoogde vrijstelling. Let wel, de vrijgestelde aanvulling is maximaal 100.000 euro verminderd met het vrijstellingsbedrag dat in het jaar van de aanvulling (2017 of 2018) geldt. Dit is ongeacht of de vrijstelling destijds in 2015 of 2015 volledig is benut. Als uw kind tussen 2010 en 2015 al beroep gedaan heeft op de verhoogde vrijstelling eigen woning, dan staat deze verruiming niet meer voor uw kind open. Dit geldt ook als uw kind de vrijstelling destijds niet volledig heeft benut.

 

 
« terug naar nieuws