inloggen Exact Contact opnemen

BTW-teruggaaf voor eigenaren van zonnepanelen


Het Europese Hof van Justitie heeft beslist dat de exploitatie van zonnepanelen voor de BTW moet worden aangemerkt als een economische activiteit.

 

Daaruit kwam de vraag op hoe Nederlandse particuliere eigenaren van zonnepanelen ten aanzien van de BTW moeten handelen. Uit antwoorden van de staatssecretaris van Financiën en een toelichting van de Belastingdienst volgt dat de zonnepaneleneigenaren voor de BTW-plicht aannemelijk moeten maken dat de opgewekte elektriciteit duurzaam en tegen vergoeding wordt geleverd aan de energieleverancier. Verder moeten zij zich melden bij de Belastingdienst als ze de BTW op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen willen terugvragen.

 

Na het jaar van investeren kan BTW-aangifte achterwege blijven als de te betalen BTW over de omzet na aftrek van de voorbelasting op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen over een kalenderjaar € 1.345 of minder is (onder dat bedrag is na toepassing van de kleineondernemersregeling per saldo geen BTW verschuldigd).

 

Particuliere eigenaren overschrijden deze grens vaak niet. In dat geval neemt de Belastingdienst aan dat de particuliere eigenaar heeft verzocht om niet te hoeven voldoen aan de administratieve verplichtingen als ondernemer en mag de eigenaar ook geen BTW in rekening brengen.

 

Belangrijk

 

Er bestaat in elk geval geen recht meer op teruggaaf van BTW die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in rekening is gebracht vóór 1 april 2013, als men zich niet tijdig als ondernemer heeft gemeld bij de Belastingdienst.